Nhà Tạm Trú dành cho Phụ Nữ gốc Á Châu

Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
 • Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng
  408-975-2739


  English
  繁體中文
  简体中文
  Tiếng việt nam • Nhà Tạm Trú Cho Phụ Nữ Á Châu là một Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Cơ Hội Bình Đẳng.

 • Để quyên tặng, xin bấm vào đây

  DonateNow


 • Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
  Asian Americans for Community Involvement
  2400 Moorpark Avenue
  Suite 300
  San Jose, CA 95128

Ba ngày 15 tháng 6 năm 2010 – Đêm Gia Đình Việt Nam: Sống Vui!

Posted by aacidv trên Tháng Năm 17, 2010

Cộng tác với các tổ chức cộng đồng khác tại địa phương, chương trình Bạo Hành Trong Gia Đình và Nhà Tạm Trú của AACI hân hạnh tổ chức Đêm Gia Đình Việt Nam: Sống Vui! Đây là một buổi hội thoại giáo dục miễn phí được tổ chức vào thứ Ba ngày 15 tháng 6 năm 2010 từ 5:30 đến 8:00 tối tại thư viên cộng đồng Tully của thành phố San Jose (880 Tully Road, SJ, CA 95111). Đêm Gia Đình Việt Nam: Sống Vui! sẽ tập trung vào việc xây dựng gia đình lành mạnh cũng như các đề tài về ảnh hưởng xấu của sự bạo hành đến con cái, cách nói chuyện cho có hiệu quả, cách kiềm chế sự giận dữ, cách tổ chức cơ cấu gia đình lành mạnh và giới thiệu cơ quan tài trợ giúp đỡ gia đình. Sẽ có giải thưởng và thức ăn nhẹ. Để biết thêm chi tiết về Đêm Gia Đình Việt Nam: Sống Vui! xin vui lòng liên lạc với Margarita Trần/Dì 7 tại số (408)792-5573.

Sorry, the comment form is closed at this time.