Nhà Tạm Trú dành cho Phụ Nữ gốc Á Châu

Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
 • Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng
  408-975-2739


  English
  繁體中文
  简体中文
  Tiếng việt nam • Nhà Tạm Trú Cho Phụ Nữ Á Châu là một Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Cơ Hội Bình Đẳng.

 • Để quyên tặng, xin bấm vào đây

  DonateNow


 • Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
  Asian Americans for Community Involvement
  2400 Moorpark Avenue
  Suite 300
  San Jose, CA 95128

NGUỒN THÔNG TIN VỀ BẠO HÀNH TRONG GIA ĐÌNH

Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng: 408-975-2739

Đường Dây Khẩn Cấp Chương Trình Quốc Gia Chống Bạo Hành Trong Gia Đình

1-800-799-SAFE (7233) hay TTY 1-800-787-3224.

 

 

Bạo Hành Gia Đình là một kiểu cư xử ngược đãi hoặc dùng bạo lực trong đó một người bạn đời dùng quyền hành và khống chế người kia trong hôn nhân, trong cuộc sống chung, hay quan hệ thân mật.

Bạo lực có thể xảy ra dưới các hình thức như hành hung về tình dục, hăm dọa, áp bức, bạo hành về thể xác, về ngôn ngữ, ngược đãi về cảm xúc, và/hoặc phá hủy đồ đạc.

Để biết thêm về các dạng ngược đãi bạo hành và các tin tức khác về bạo hành trong gia đình, xin bấm vào các đường liên kết dưới đâỵ

Thông Tin Tổng Quát

Biểu Đồ Quyền Hạn & Khống Chế
Quyền Lực Về Di Trú & Biểu Đồ Về Sự Khống Chế
Lò Xo Xoắn Bạo Lực
Dấu Hiệu Báo Động
Hàng Rào Ngăn Cản việc Bỏ Đi
Lập Kế Hoạch An Toàn
Làm Sao để GiúpBạn

Thông Tin cho Thanh Thiếu Niên

Biểu Đồ Quyền Lực & Khống Chế Dành cho Thanh Thiếu Niên
Những Khó Khăn Khi Thanh Thiếu Niên Hẹn Hò
Lập Kế Hoạch An Toàn cho Thanh Thiếu Niên

Thông Tin về Người Đồng Tính, Người Có Quan Hệ với cả Hai Giới Tính, và Người Thay Đổi Giới Tính (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT))

Biểu Đồ Quyền Hạn & Khống cho LGBT