Nhà Tạm Trú dành cho Phụ Nữ gốc Á Châu

Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
 • Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng
  408-975-2739


  English
  繁體中文
  简体中文
  Tiếng việt nam • Nhà Tạm Trú Cho Phụ Nữ Á Châu là một Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Cơ Hội Bình Đẳng.

 • Để quyên tặng, xin bấm vào đây

  DonateNow


 • Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
  Asian Americans for Community Involvement
  2400 Moorpark Avenue
  Suite 300
  San Jose, CA 95128

NGƯỜI ỦNG HỘ

Chương trình Bạo hành Gia Đình của AACI có thể thực hiện được nhờ sự đóng góp rộng rãi của các tổ chức sau đây:

* The Altos Foundation, Inc.
* Blue Shield of California Foundation
* California Emergency Management Agency
* The David and Lucile Packard Foundation
* FIRST 5 Santa Clara County
* Housing Industry Foundation
* The Hurlbut-Johnson Charitable Trusts, an advised fund of Silicon Valley Community Foundation
* Intero Foundation
* Kaiser Permanente Santa Clara
* City of San Jose Housing Department
* San Jose Mercury News Wish Book Fund, Inc.
* Santa Clara County Probation Department
* County of Santa Clara Social Services Agency
* Silicon Valley Community Foundation
* U.S. Department of Health and Human Services Administration for Children and Families
* U.S. Department of Homeland Security Federal Emergency Management Agency
* U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women
* Verizon Wireless
* The Westly Foundation
* Yahoo! Employee Foundation
* YWCA of the Mid-Peninsula Donor Advised Fund of the Women’s Foundation of California